Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Cấu trúc site

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tin nổi bật
Bộ Tài chính đề xuất chế độ ưu tiên cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu (16/06/2016)

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, thông tin có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về hải quan; quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Điểm mới về xử phạt trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (07/06/2016)

Dưới đây là một số điểm mới của Nghị định 50/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15/7/2016) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư:

Hệ thống chỉ tiêu về người nộp thuế là doanh nghiệp   (24/05/2016)
Ban hành mức chi quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu   (16/05/2016)
Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Tỉnh Đồng Tháp   (09/05/2016)
Lãnh đạo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính   (29/04/2016)
Tin hoạt động
Chi đoàn Sở Tài chính tổ chức Quốc tế thiếu nhi 01/6/2016 (30/05/2016)

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, chiều ngày 28/5/2016 Được sự nhất trí của Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài chính, Công đoàn - Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức "Vui tết thiếu nhi" cho các cháu thiếu nhi là con em của cán bộ, công chức hai cơ quan Sở Tài chính và Trung tâm Dịch vụ Tài chính.

Họp báo quý I năm 2016 với các huyện, thị xã, thành phố   (30/04/2016)
Hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3   (10/03/2015)
Trao đổi nghiệp vụ
Quy định mới về chế độ kế toán doanh nghiệp (30/03/2016)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Hồ sơ tài liệu kèm theo kế hoạch phân bổ vốn đầu tư   (16/02/2016)
Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách   (30/12/2015)
Tin tức khác
Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 5/2016 (13/06/2016)

Liên Sở Tài chính-Sở Xây dựng công bố giá bán một số vật liệu xây dựng tháng 5/2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Công bố giá Vật liệu xây dựng tháng 4/2016   (12/05/2016)
Hoạt động văn hóa - thể thao chào mừng ngày thống nhất đất nước và quốc tế lao động 1/5   (29/04/2016)

Điểm báo Ngành

Điểm báo ngày 29/6/2016

Điểm báo ngày 28/6/2016

Điểm báo ngày 27/6/2016

Điểm báo ngày 24/6/2016

Điểm báo ngày 23/6/2016

Văn bản pháp quy mới

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn

Quyết định ban hành Danh sách các doanh nghiệp đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg ngày 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018

Công văn số 4332/BTC-ĐT ngày 31/3/2016 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch 2016

Thông tư 56/2016/TT-BTC ngày 25/3/2016 Quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Thông tư 29/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-BTC ngày 19/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch và lệ phí cấp giấy phép lái xe trong Công an nhân dân

Thông tư 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 Huớng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hộỉ, bảo hiểm y tể, bảo hiểm thất nghiệp

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập,Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nƣớc nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc tỉnh Đồng Tháp

Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thông báo

Thông báo rà soát, đăng ký hỗ trợ nâng cấp chương trình KTXA 6.5

V/v góp ý dự thảo Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết, Quyết định ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn từ năm 2017

Lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT ngành Tài chính năm 2016

Góp ý dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn định mức và chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp