Trang chủ

Liên hệ

Góp ý

Cấu trúc site

Tìm kiếm

Đăng nhập

Tin nổi bật
Hướng dẫn thuế TNCN đối với tiền thuế, tiền nhà giả định (15/09/2014)

Nhằm giúp các DN đang gặp vướng mắc trong việc áp dụng chính sách tiền thuế, tiền nhà giả định khi xác định thuế TNCN, BTC đã ban hành một số nội dung hướng dẫn sau
Hội thao ngành Tài chính tỉnh Đồng Tháp lần thứ XVIII năm 2014 (04/09/2014)

Ngày 30 tháng 8 năm 2014 tại Trung tâm Văn Hóa thành phố Sa Đéc diễn ra Hội thao ngành Tài chính tỉnh Đồng Tháp lần thứ XVIII năm 2014

Tiếp tục điều chỉnh giảm giá xăng, dầu từ 12 giờ 00 ngày 29/8   (29/08/2014)
Hội thao ngành Tài chính-Kế hoạch tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI năm 2014   (20/08/2014)
Giảm giá đối với nhiều loại mặt hàng xăng dầu   (18/08/2014)
Bộ Tài chính hoàn thành Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc   (18/08/2014)
Tin hoạt động
Hội nghị sơ kết ngành Tài chính 6 tháng đầu năm 2014 (08/08/2014)

Chiều ngày 7/8/2014, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết ngành Tài chính 6 tháng đầu năm 2014. nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2014 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014.

Hội nghị sơ kết cơ quan 6 tháng đầu năm 2014.   (07/08/2014)
Tăng cường làm việc những ngày cuối năm 2013   (18/12/2013)
Trao đổi nghiệp vụ
Cải cách thủ tục nộp thuế cho hàng xuất nhập khẩu (22/09/2014)

Bộ Tài Chính đã có hướng dẫn mới về việc kê khai, thu nộp tiền thuế, tiền phạt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Thông tư 126/2014/TT-BTC

Tổng hợp điểm mới về thuế TNDN theo Thông tư 78/2014/TT-BTC   (25/07/2014)
Thủ tục mới về đăng ký giảm trừ gia cảnh   (24/06/2014)
Tin tức khác
Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị DN khi thực hiện chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (23/09/2014)

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 127/2014/TT-BTC quy định mới hướng dẫn về cổ phần hóa DNNN thay cho Thông tư 202/2011/TT-BTC, Thông tư này có một số quy định mới sau:

Thủ tục xác nhận DN có hoạt động tạm nhập tái xuất   (24/07/2014)
Siết chặt hoạt động công ty tài chính   (14/05/2014)

Điểm báo Ngành

Điểm báo ngày 22/9/2014

Điểm báo ngày 19/9/2014

Điểm báo ngày 17/9/2014

Điểm báo ngày 16/9/2014

Điểm báo ngày 15/9/2014

Văn bản pháp quy mới

Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sáchnhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Thông tư 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng

Thông tư số 73/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Thông tư số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước

Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 ban hành Quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp

Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 06/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư số 50/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Thông tư số 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30/5/2014 hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Công văn 5167/BTC-ĐT ngày 22/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2014

Công văn 4571/BTC-ĐT ngày 10/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thanh toán quyết toán vốn TPCP thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới

Thông báo

Kết luận về việc thanh tra tài chính Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tháp Mười

Tổ chức tự kiểm tra thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

V/v ngắt chuyễn hệ thống TABMIS sang môi trường dự phòng

V/v thực hiện Thông tư 105/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính

V/v hướng dẫn biểu mẫu tổng hợp kinh phí hỗ trợ giống để chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây màu trên đất lúa